ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಶುಭಾಷೇಯಗಳು/Happy Ganesh Chaturthi

ಗಜಮುಖನೆ ಗಣಪತಿಯೆ ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ನಂಬಿದವರ ಪಾಲಿನ ಕಲ್ಪತರು ನೀನೆ. ♦ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಷೇಯಗಳು ♦ Happy Ganesh Chaturti to one and all May God bless you all and bring you all the success and prosperity always!   Advertisements

ವರಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಬ್ಬ/Varalakshmi festival

 This post had to be posted long ago took so long to appear. It was busy month visiting my friends houses in the evenings and sweets and sweets and kara with all the yummy frieds crisp vadas. Basically every other day we ended up with lot of yummy food. Here comes my lakshmi pooje. Usually it…